Serrapeptáza - Váš najlepší priateľ v boji s chorobami.

Serrapeptase môže pomôct pri týchto ochoreniach:

 •  Vysoký tlak
 •  Srdce a cievne ochorenia
 •  Astma
 •  Migréna a bolesti hlavy
 •  Cukrovka II a diabetická polyneuropatia
 •  Osteoporóza
 •  Zápal kĺbov, artritída, reumatoidná artritída
 •  Zápaly
 •  Ochorenia čreva
 •  Cystická fibróza prsníkov
 •  Skleróza multiplex
 •  Úrazy
 •  Športové úrazy
 •  Úľava od bolesti
 •  Proti starnutiu
 

 

Cystická fibróza prsníkov

 
Serapeptáza sa použila aj pri úspešnej liečbe cystofibrického ochorenia prsníka. V dvojito zaslepenej štúdii sa 70 ázijských pacientiek s naliatím prsníkov rozdelilo na liečebnú skupinu a skupinu s placebom.
 

V skupine so serapeptázou boli zaznamenané lepšie výsledky z hľadiska zníženia bolestivosti prsníkov, opuchu a zatvrdnutia (pevnosti) než v skupine s placebom. A u 85,7 percent pacientiek liečených serapeptázou bolo hlásené mierne až výrazné zlepšenie. Neboli hlásené žiadne nežiaduce reakcie. Výskumní pracovníci došli k záveru , že liečba serapeptázou je bezpečná a účinná metóda liečby naliatia prsníkov. (Kee W. H., Tan S. L. a kol.: Treatment of breast engorgement with Serrapeptase, randomized double-blind controlled trial. Singapore Medical Journal. 1989; 30(1): 48 – 54.

 
 
Ako môže pomôcť serapeptáza ?
 
Výskum potvrdil, že serapeptáza pomáha rozpustiť cysty v prsníkoch, znižuje bolestivosť prsníkov, opuch a zatvrdnutie. Výskumní pracovníci došli k záveru , že liečba serapeptázou je bezpečná a účinná metóda liečby naliatia prsníkov.